Connect with us

Subscribe

WRITEWAY

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ;

Ο ελληνικός αθλητισμός ως θεσμός δεν δύναται να διαφέρει ούτε από τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς, αλλά ούτε και από τη συνολική ποιοτική εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, αφού αποτελεί τον αντικατοπτρισμό της. Ο θεσμός του αθλητισμού είναι βασικός πυλώνας του ελληνικού πολιτισμού και καθιστά επιτακτική την ανάγκη τοποθέτησής του στην πρωτοπορία του διεθνούς αθλητικού κινήματος.

 
Γράφει
η Μαρία Χαντζή Πλαγάκη
MSC Επικοινωνιολόγος – Οικονομολόγος
Ο ελληνικός αθλητισμός ως θεσμός δεν δύναται να διαφέρει ούτε από τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς, αλλά ούτε και από τη συνολική ποιοτική εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, αφού αποτελεί τον αντικατοπτρισμό της. Ο θεσμός του αθλητισμού είναι βασικός πυλώνας του ελληνικού πολιτισμού και καθιστά επιτακτική την ανάγκη τοποθέτησής του στην πρωτοπορία του διεθνούς αθλητικού κινήματος.
Ωστόσο, οι ελλείψεις του αθλητικού θεσμού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο επιβράδυνσης της ανάπτυξης του αθλητικού τουριστικού προϊόντος. Το ερώτημα που γεννάται είναι:
«Που έγκεινται οι ελλείψεις του αθλητικού προϊόντος και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξή του στο τομέα του τουρισμού»;
Μελετώντας το πρώτο μέρος του ερωτήματος, συμπεραίνεται πολύ εύκολα ότι το πρόβλημα δημιουργείται από την πολιτική ελίτ της χώρας που αποσκοπεί μόνο στην επίτευξη μικροπολιτικών στόχων. Ωστόσο, το βασικότερο αίτιο ελλείψεων αναφύεται από το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός αδυνατεί ακόμη να συνειδητοποιήσει τη σημασία που έχει ο αθλητικός θεσμός για την Ελλάδα. Δεν ενστερνιστήκαμε ουδέποτε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού (η φιλοσοφία, η δημοκρατία, ο αθλητισμός και η ορθοδοξία). Ως εκ τούτου η έλλειψη γνώσης οδηγεί στην ελλιπή εκτίμηση ότι ο αθλητισμός είναι μέρος της ελληνικής κουλτούρας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης απορρέοντας στην παρεμπόδιση της οιασδήποτε σοβαρής αντιμετώπισης του αθλητικού θεσμού και των εκφάνσεών του.
Επιπλέον, οι φορείς που διέπουν τον αθλητικό θεσμό στη χώρα αδυνατούν να συντονιστούν λόγω της οριζόντιας οργάνωσης και όχι τόσο της κάθετης. Η έλλειψη επιστημονικού συμβουλίου αθλητισμού εντείνει το πρόβλημα του συντονισμού ενώ δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πορεία στην ηγεσία του αθλητισμού. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ορθολογιστικής οργάνωσης των αθλητικών κέντρων της χώρας εκπίπτει βαρύνουσες συνέπειες σε όλη την προετοιμασία των ελίτ αθλητών.
Η ανύπαρκτη επιστημονική εφαρμοσμένη έρευνα για τις ανάγκες του ελληνικού αθλητισμού μας καθιστά ουραγούς των ξένων με αναποτελεσματικά πορίσματα για τον αθλητικό θεσμό. Σημαντικός παράγοντας διατελεί η ανάγκη ύπαρξης Ινστιτούτου Αθλητικής Επιστήμης για τον συντονισμό της έρευνας και την καθοδήγηση του πρακτικού αθλητισμού. Επίσης, το ΤΕΦΑΑ και συνάμα το ΕΚΑΕ φυτοζωούν στο περιθώριο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απόπειρα επιστημονικής τεκμηρίωσης του αθλητικού θεσμού και ότι ο εν λόγω θεσμός συνεπάγει. Τέλος, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί και η ύπαρξη κατάλληλων καταρτιζόμενων δημοσιογράφων που θα επιδώσουν μια άλλη νότα στη δημοσιότητα του αθλητισμού. Ενδεχομένως, να εκδοθούν επιστημονικά περιοδικά αθλητισμού για την παραγωγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Ο Ελληνικός Τουρισμός έχει δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για την ορθή βιώσιμη αναπτυξιακή αξιοποίηση του, αλλά χρειάζεται µονίµως να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία των βασικών στοιχείων του τουριστικού µας προϊόντος και παράλληλα, να ενσωματώνονται γρήγορα οι αλλαγές που προκαλεί η τεχνολογική εξέλιξη και ο ανταγωνισμός. Η “Αθλητική Οικογένεια”΄ συνεχίζει την ανοδική της πορεία και τις επιτυχίες ακούραστα. Χρήζει όμως, η πλήρης αποσαφήνισης ανάγκης προώθησης του αθλητισμού µε σύγχρονες μεθόδους µάρκετινγκ και να αποδεχτεί την πιο στενή συνεργασία µε τους επαγγελματίες του τουρισμού, όπως και µε τις εμπορικές επιχειρήσεις, προς κοινό όφελος. Το κλειδί για την επιτυχία του Αθλητικού Τουρισμού είναι να υποστηριχθούν εκείνες οι προσπάθειες που έχουν µακροχρόνια προοπτική, είναι αποδεκτές από την κάθε τοπική κοινωνία και είναι ασφαλής η ζήτηση αυτών στην αγορά. Τα µη οργανωμένα εγχειρήματα που δεν βασίζονται σε προηγουμένη έρευνα αγοράς και πραγματοποιούνται στα πλαίσια μια βραχυχρόνιας προσπάθειας , είναι καταδικασμένα σε αποτυχία, γεγονός που αδυνατίζει και τις προσπάθειες των υπολοίπων και συνολικά την φήμη της χώρας ως προορισμού Αθλητικού Τουρισμού.
Είναι γεγονός ότι ο Αθλητισμός και ο Τουρισμός οραματίζονται κοινούς στόχους. Το χτίσιμο γεφυρών κατανόησης µεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών, των τρόπων ζωής και των παραδόσεων, η διασφάλιση της ειρήνης µεταξύ των εθνών, η κινητοποίηση των νέων ανθρώπων και η παροχή διασκέδασης, ώστε να ανακουφίζονται από την καθημερινή πίεση της ζωής αποτελούν βασικοί στόχοι των δύο αλληλένδετων θεσμών που καθιστά επιτακτική την ανάγκη διερεύνησής τους μέσα από καινοτόμες προσπάθειες και αμιγώς επιστημονικές έρευνες.
Τόσο ο Αθλητισμός όσο και ο Τουρισμός αποτελούν και οι δύο µαζί ισχυρές δυνάμεις για την ανάπτυξη και την επένδυση στο χώρο των υποδομών µιας χώρας, όπως αεροδρόμια, δρόμοι, στάδια, ξενοδοχεία και εστιατόρια, που µπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι µόνο από τους ντόπιους αλλά και από τους επισκέπτες. Αυτές οι δύο ωφέλιµες βιοµηχανίες θα αποτελέσουν το έναυσμα για οικονοµική ανάπτυξη, για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και για τη δηµιουργία νέων εσόδων. Ταυτόχρονα, αποτελούν και οι δύο δραστηριότητες µε τις οποίες οι άνθρωποι έρχονται κοντά και αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις. Με αυτό το τρόπο κάνουν τον κόσµο µικρότερο και οι άνθρωποι µαθαίνουν ο ένας από τον άλλο στοιχεία που αφορούν τόσο τον πολιτισµό του ενός, όσο και τον τρόπο ζωής του άλλου, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας παγκόσμιας ειρήνης.

Newsletter Signup

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΜΑΣ

EXODOS

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ: «ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ…»

PEOPLE

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

CITYNEWS

ΛΙΓΟ ΝΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ

CITYNEWS

Newsletter Signup

Copyright © 2019, Citway

Connect
Newsletter Signup

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com